Sunmax Neden Sunmax?ReferanslarKataloglar KVKK FacebookTwitterInstagramYoutubeE-Mail English   
Türkiye ve Güneş Enerjisi

Genel olarak dünyada tüketilen toplam enerjinin % 90 kadarı kömür, petrol ve doğalgazdan sağlanmaktadır. Bu enerji kaynaklarının doğadaki sınırlı mevcudiyetleri göz önüne alındığında,temiz ve sonsuz kaynak durumundaki Güneş'e yönelme bir zorunluluktur.

Ülkemiz 36-42 Kuzey enlemleri arasında bulunması ve güneş enerjisinden yararlanma açısından en elverişsiz konumda bulunan Karadeniz Bölgesinde dahi yıllık güneşlenme süresinin 1966 saat olması ve bu değerin Güney doğu Anadolu bölgesinde 3000 saatin üstünde olması, Türkiye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin güneş enerjisinden yararlanmasının ne kadar uygun olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Ülkemizde ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat, yıllık güneş enerjisi ışınım şiddeti 1311 kWh/m2 olarak belirlenmiştir.

Bölgelerimize göre güneş enerji potansiyelinin dağılımını incelersek yıllık ortalama güneş ışınım şiddetinin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 1460 kWh/m2 Akdeniz Bölgesinde 1390 kWh/m2 ,İç Anadolu Bölgesinde 1314 kWh/m2,Ege Bölgesinde 1304 kWh/m2, Doğu Anadolu bölgesinde 1365 kWh/m2 , Marmara Bölgesinde 1168 kWh/m2 olduğu gözlemlenmektedir.Yıllık ortalama güneş ışınım şiddetinin en düşük olduğu Karadeniz de ise güneş ışınım şiddeti 1120 kWh/m2'dir.Güneşlenme süreleri dikkate alındığında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yılda 3015 saat ile en zengin bölgemiz olduğu görülmektedir.Akdeniz Bölgesinde 2956 saat,Ege bölgesinde 2738 saat, İç Anadolu Bölgesinde 2628 saat güneşlenme süresi görülürken, Doğu Anadolu Bölgesinde 2664 saat, Marmara Bölgesinde 2409 saat Karadeniz Bölgesinde 1971 saat olarak saptanmıştır. Anlaşılıyor ki, Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerji potansiyeli açısından bir çok ülkeye göre şanslı durumdadır.

BÖLGELER

Yıllık Toplam Güneş Enerjisi
(KWh/m²) yıl
Yıllık Toplam Güneşlenme Süresi (Saat/yıl)
Güneydoğu Anadolu 1.460 2.993
Akdeniz 1.390 2.956
Ege 1.304 2.738
İç Anadolu 1.314 2.628
Doğu Anadolu 1.365 2.664
Marmara 1.168 2.409
Karadeniz 1.120 1.971
Türkiye Ortalaması 1.311 2.640

ENERJİ

ISIL DEĞERİ (kCal)

ISIL DEĞERİ(kWh)

VERİM %

Güneş Enerjisi 4.500-6.000 kCal/m3gün 5,233775 kWh/m3gün 0,55-0,74
Doğal gaz 8.250 kCal/m3 9,595255 kWh/m3 0,93
Soma Kömür 5.500 kCal/kg 6,396836 kWh/kg 0,65
İthal Kömür 6.000 kCal/kg 6,978367 kWh/kg 0,69
Fuel Oil 9.700 kCal/kg 11,28169 kWh/kg 0,81
LPG Mix 11.000 kCal/m3 12,79367 kWh/m3 0,92
LPG TÜP 12 kg 11.000 kCal/m3 12,79367 kWh/m3 0,91
Elektrik (Sanayi) 860 kCal/kWh 1,000233 kWh/m3 0,99
Motorin 10.200 kCal/kg 11,86322 kWh/kg 0,93
Gaz Yağı 10.400 kCal/kg 12,09584 kWh/kg 0,85

 

Kullanım Alanı

Sıcak Su İhtiyacı

Su Sıcaklığı

Senelik Sıcak Su İhtiyacı

Bulaşık ve Çamaşır Makineleri 12-15 lt./gün 50 °C 5.000 lt
1 X El yıkama 3-5 lt./gün 37 °C 1.450 lt
1 X Küvet Doldurma 150 lt./ay 40 °C 1.800 lt
1 X Duş 30-45 lt./3 gün 37 °C 4.500 lt
1 X Genel Temizlik 10-15 lt./gün 37 °C 4.500 lt
  Toplam 17.250 lt

Ortalama bir kişinin günlük sıcak su tüketimi için gerekli enerji miktarı=(P)

(P)=kilowatt(Wh/gün)={4,2*Günlük Tüketilen Sıcak Su*(İstenen Su Sıcaklığı-Şebeke Su Sıcaklığı)}/3600

Aylara Göre Örnek Şehirlerin "Şebeke Giriş Su Sıcaklığı ( °C )"

°C İSTANBUL ANKARA ANTALYA
OCAK 10,20 8,20 17,50
ŞUBAT 9,00 6,60 19,00
MART 9,50 7,80 20,50
NİSAN 11,80 10,70 21,00
MAYIS 15,40 14,50 22,30
HAZİRAN 19,20 18,00 23,50
TEMMUZ 21,90 20,90 23,50
AĞUSTOS 22,90 22,80 28,50
EYLÜL 22,40 21,60 27,80
EKİM 19,80 18,10 25,20
KASIM 16,90 14,60 22,60
ARALIK 13,20 10,90 21,00
pitikare